Maiken Stene | Point Voyeur 24.09-01.11.2015

(For English please scroll down)

Maiken Stene | Point Voyeur | 24.09-01.11.2015

Point Voyeur er et utsiktspunkt som ligger midt mellom to typer landskap. Maiken Stenes kunstnerskap kan plasseres på et slikt punkt, men hun velger å vandre i begge retninger.

Gjennom inspirasjon fra gruvedriften i hjemstedet Sokndal har Stene arbeidet frem en rekke verk som problematiserer hvordan malmutvinningen etterlater seg totalt forvandlede landskaper. Gruveselskapet Titania bryter årlig seks millioner tonn ilmenitt som videreforedles til titandioksid, det hyppigst brukte hvite pigmentet vi omgir oss med.