Yuka Oyama | Encapsulation Suits 13.08-13.09.2015

(For English please scroll down)

Yuka Oyama | Encapsulation Suits | 13.08-13.09.2015

Med sin bakgunn som smykkekunstner er Yuka Oyama mer interessert i fenomenet smykker enn smykker i seg selv. Hvordan påvirker et statisk objekt sin bærer? Er det objektets materielle verdi eller dets iboende kraft som virker på oss? Dette sammenflettede forholdet mellom subjektet og objektet utgjør kjernen i Yuka Oyamas kunstneriske interessefelt.

Med en eksperimentell tilnærming har Oyama laget en skulpturserie av forstørrede gjenstander formet som fullt brukbare drakter. Ved å fotografere og filme draktene i bevegelse utforsker Yuka Oyama det hun beskriver som objektenes gjenstridige liv.